Cart 0

There is a

global awakening occuring

...Det pågår ett globalt uppvaknande, en upplysning av varandets sanna natur...

kristi-martin-641503-unsplash.jpg
 

are you on the path?

In any way that you do it, you are perfect. Perhaps you have come here for the catalyzing support we humble yet powerfully can provide?

BE all of that which you already are

Transcend the tension and suffering of conditioned living and allow yourself to rise in enlightened bliss.

You are your own permission-giver.

Take leadership of your own life and path of enlightenment. The enlightened state of BLISS opens wide your possibilities to manifest, create your dream life and share your purpose work more profoundly. The struggles of life hold enormous potential for karmic healing.

When the mind/body is healed enough (or not at all, your choice) you can lean into the true Self that you are, the beingness beyond mind. In coming gatherings I guide us into this space and we share presence. The intention and transformational result is that by spending time focusing on beingness, we Awaken further to the All Divine that we already are.

Grace is who you are. Let yourself flow.

 

Vandrar du upplysningens väg?

Oavsett hur du gör det, så är du helt på rätt väg. Precis som du är. Kanske har du kommit hit för det katalyserande stödet vi ödmjukt kan erbjuda?

VAR det fullkomligt perfekta gudomliga du redan är…

Lägg kamp, smärta, lidande åt sidan och låt inte längre omständigheterna i livet styra dig.

Det är DU som bestämmer. Tillåt dig själv att stiga upp i upplyst salighet. Här. Nu.

Ta makten över ditt eget liv och lys upp. Den härliga BLISS-känslan öppnar förutom hälsa och tillfredställelse även dina möjligheter att manifestera och skapa ditt drömliv.

Livets utmaningar har enorm potential för karmisk healing och när sinnet / kroppen har läkt tillräckligt (eller inte alls… det är ditt val, inget krav) så kan du smälta samman i det sanna Självet som du är, varandet bortom sinnet.

I kommande ”Gatherings” leder jag oss till detta utrymme inom oss och vi delar Närvaro. Genom att spendera tid i det djupa varandet inom oss, så vaknar vi även djupare till det Gudomligt sanna som vi redan är.

Låt dig flöda i grace. Låt livet blomma i bliss.

 

With infinite love,

Gyani Grace

 

Upcoming Events / kommande events

 

services / tjänster

HEALING

In-person healing sessions are being offered from August in Alnarp and Malmö, Sweden, but distance sessions are also being offered worldwide.

Healing ges på Hälsohuset i Alnarp eller på Infinite yoga i Malmö, Sverige från augusti 2018. Även på distans.


Consultations

Personal consultations guiding you more directly onto the path of liberation in the way most suitable for you.

Personlig vägledning för dig på din väg mot upplysning, ökat medvetande, hälsa och livsglädje.


DIVINE GRACE GATHERINGS

Meditation & Satsang gatherings to BE in the true Self together. In the flow of the moment there could be Q&A, sharings but mostly BEingness & meditation.

Meditation & Satsang där vi möts i cirkel och guidas in i varandets djup. Vi delar närvaro i det sanna jaget och möjliggör därigenom transformation på djupet.



partners

In our shared mission to raise the consciousness of the planet and awaken as many as possible to the Ultimate Supreme Truth, I proudly partner with: 

ALYSEA TAAVO

VEDIC VORTEX


PATREON.COM

I am also present on a site called Patreon.com where you can join me as a patron for 1-5 USD/month and get access to every live online class shared for enlightened everyday living and coming live online meditations & Satsang.

Jag finns också representerad på en sida som heter Patreon.com där du mot 1-5 usd/mån får tillgång till online meditationer & Satsang (kraftfullt transformerande), samt de klasser jag hittills hållit om att läka sig själv och använda vardagen på upplysningens väg.

 
 
 

- REMEMBER ALL THAT YOU ARE -

 
taduuda-196007-unsplash.jpg

Instagram inspiration