Cart 0
 
 

SERVICES

Explore how you can go about deepening your journey. 

 
 
 

ONLINE / in-person

divine grace gatherings

 
beasty-252782-unsplash.jpg
 

DESCRIPTION

In the Divine Grace Gatherings we share presence together in meditation & Satsang where we return again and again to the very BEingness of the true Self within, through guided meditation and gentle conversation.

*

I dessa träffar möts vi i cirkel tillsammans i djup närvaro. Genom att guidas in i Varandet inom dig, stärks din sanna essens och transformation sker bara genom att vara i det som känns så sant och naturligt, men som vi ändå ofta prioriterar bort när vi låter tanken och sinnet dominera. Genom meditation och varande sker även energiöverföring av grace och inspirerar ditt varande till mer harmoni.

 

WHAT IS IT?

 • In-person gatherings in Malmö, Sweden, from September 2nd.
 • In-person gatherings in Alnarp, Sweden, from August 14th.
 • Live online (international) gatherings through my Patreon page here.
 
 

in-person sessions

healing

 
jeff-finley-578966-unsplash.jpg
 

DESCRIPTION

Enjoy in-person healing sessions that clear and activate chakras, nadis (energy channels) to support the energy flow within the body.

*

Jag ger healing i individuella sessioner där jag stärker och renar energiflödet inom dig för förbättrad hälsa, inre balans och välmående. Jag renar och öppnar upp kanaler, nadis, och chakran för ett bättre energiflöde och inre balans. Vilket också skapar större förutsättningar på din inre resa mot upplysning.

 

WHAT IS IT?

 • In-persion healing sessions in Alnarp & Malmö, Sweden. BOKA HÄR
 • Distance session online. BOOK HERE
 
 

Supporting your journey

1:1 consultation

 
tyler-lastovich-308666-unsplash.jpg
 

DESCRIPTION

In a loving dialogue you are being guided on your inner journey to that of a more direct path, shedding layers of mind domination, perceived struggle, pain and hardship and circumstantial happiness, through the ego and the false sense of self. You will come out of the session with a better understanding and overview of the process of awakening as well as suggestions for Sadhana (spiritual practice) and focus moving forward.

*

Tillsammans i samtal kommer du närmre en rakare väg mot den där djupaste lyckan och kan släppa på distraherande smärta och kamp och uppleva genombrott i tankens dominans, in i din sanna essens och varande. Du får förslag på Sadhana (spiritual practice) och fokus framöver som stärker din inre kraft, lycka och komma närmre upplysningens bliss.

 

HOW?

 • In-person sessions in Alnarp or Malmö, Sweden. BOKA HÄR.
 • Distance sessions available through Skype or Zoom video call. BOOK HERE.
 
 

Want to shake your energetic system awake?

SHAKTIPAT - A Catalyst for awakening

mickael-tournier-262757-unsplash.jpg
 

DESCRIPTION

The journey of discovering the self, enlightenment, will eventually include a Kundalini Awakening. This is where the sleeping energetic potential already within you, awakens and rises up through the spine, through the chakras, and get to work from within. The cosmic intelligence of Shakti Kundalini resolves energetic blocks and entanglements and karmic patterns surface for you to become aware of and heal. Kundalini transforms the biology and transmutes karma and opens for greater evolutionary progress of body, mind and awareness.

Shaktipat is a direct transfer of Kundalini energy to ignite your dormant shakti to awaken.

*

Vägen till insikt, upplysning, kommer så småningom att omfatta ett uppvaknande av Kundalini. En kundalini-resning. Det är där den sovande energi-potentialen som redan finns inom dig, vaknar och stiger upp genom ryggraden och börjar arbeta inifrån. Den kosmiska intelligensen av Shakti Kundalini löser energiblockeringar och karmiska mönster kommer upp till ytan för läkning. Denna energi aktiverar din kropps biologiska potential stegvis, ändrar hjärnans funktion, balanserar vänstra och högra hjärnhalvorna och hjälper dig till upplysning och uppstigning.

Shaktipat är en direkt överföring av Kundalini-energi för att väcka din vilande shakti.

 

What is it?

 • Distance Shaktipat sessions
 • In-person Shaktipat events, Sweden
 
 

lean on ancient knowledge

Ayurvedic support for the body's evolution

varshesh-joshi-65554-unsplash.jpg
 

DESCRIPTION

The process into self-realization, enlightenment, is not only for the consciousness but also for the body. This biological process is completely natural but can involve physical symptoms that can be eased by the application of Ayurvedic principles.

*

Vägen mot insikt, upplysning, går inte bara genom medvetandet utan även kroppen förändras. Denna biologiska process är helt naturlig men kan innebära olika fysiska symptom som kan lindras genom tillämpning av ayurvediska principer.

 

Learn more about

 • Ayurveda basics
 • Symptoms
 • Support for an evolving body