shaktipat.jpg

shaktipat - transmission of kundalini

What is shaktipat?

In every human being there is a source of divine energy that the yogis call the Kundalini. In order to evolve spiritually, no matter what our path, Kundalini must be awakened and active.

For most of us, the kundalini lies dormant at the bottom of the spine in the root chakra (the cervix in women). When it awakens, it ascends through the chakras until it reaches the crown chakra. When that occurs, we merge with our True Self and attain realization.

This process is described in all major religious scriptures, coded through tales of people and events.

Shaktipat is the transfer of energy from teacher to recipient in order to awaken the Kundalini.

 

vad är shaktipat?

Inom var och en av oss finns en källa av energi, kallad Kundalini. För att utvecklas på vår resa mot upplysning, oavsett vilken väg vi går, så måste Kundalini vakna och vara aktiv.

För de flesta av oss vilar Kundalini i slutet av ryggraden, i rotchakrat, (i livmodertappen hos kvinnor). När den vaknar så flyttar den sitt säte upp genom chakrana tills den når kronchakrat. När det sker smälter vi samman med det Sanna Jaget och upplysning sker.

Denna process är väl beskriven i alla religiösa skrifter, kodad genom till synes berättelser om händelser och människor.

Shaktipat är en överföring av energi från mästare till mottagare, med potential att väcka Kundalini.

How to receive?

Free online events of Shaktipat are being offered, in which you can take part every 3rd month and mostly every full moon. These are opportunities for 'Shaktipat to happen' because within the curated energy field you receive as much as you can, depending on your ability to surrender to receive. Contact me to participate.

 

vill du ta emot shaktipat?

Var tredje månad finns det möjlighet att vara med på ett online Shaktipat event, ofta varje månad. Det är online på distans och du har möjlighet att ta emot denna gåva gratis eller mot en liten donation. Hur mycket du får ut av det beror på din förmåga att släppa taget och öppna upp för att ta emot. Kontakta mig om du är intresserad av att vara med.

 

IN-person events, Sweden

hälsohuset i alnarp

Kommer hösten 2018.

 

infinite yoga, Malmö

Kommer hösten 2018.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev (nedan) för att få all info när detaljerna är satta.

Good to know

These are deeply transformational events where Satsang is the foundation in which we gather. We share presence in circle, in stillness and meditation in BEingness. There is also space for gentle conversation on topics and questions that arise in the moment.

 

bra att veta

Detta är djupt transformerande events där Satsang utgör grunden för gemenskapen. Vi möts i meditation, stillhet och delar närvaro i det djupaste varandet där det även finns utrymme för frågor och svar i stilla samtal.